Συστήματα Εξοικονόμησης Ενέργειας -

save_energy_I

Η ηλεκτρική ενέργεια πλέον είναι μετρήσιμη με ειδικούς αναλυτές και καθορίζεται το ποσοστό ενέργειας που ξοδεύεται και το ποσοστό ενέργειας που είναι αναγκαίο, οπότε ελέγχεται η σπατάλη, που μπορεί να είναι έως και 40% της κατανάλωσης.

Σήμερα υπάρχουν ειδικά συστήματα εξοικονόμησης ενέργειας τα οποία μπορεί να είναι γενικευμένα ή εξειδικευμένα. Στα γενικευμένα γίνεται παρέμβαση στον κεντρικό πίνακα και η εξοικονόμηση ξεκινάει από 4% και φτάνει στο 25%. Στα εξειδικευμένα συστήματα γίνεται παρέμβαση στο κάθε σύστημα και μπορεί η εξοικονόμηση να αγγίξει το 50%. Συστήματα όπως ψυκτικοί θάλαμοι, ηλεκτροκινητήρες, air condition, κλπ.

Υπάρχει πάντα και η εξοικονόμηση μέσω λαμπτήρων LED.

Η δαπάνη εγκατάστασης ενός συστήματος αποσβένεται μέσα σε 10 με 18 μήνες.

Facebook