Συντήρηση Εξοπλισμού

Με το ολοκληρωμένο λογισμικό διαχείρισης και συντήρησης παγίου εξοπλισμού OS REPAIR (AMMS, CMMS) επιτυγχάνεται η αρτιότερη συντήρηση και πρόληψη βλαβών του εξοπλισμού και η μεγιστοποίηση της απόδοσης του.

Τα οφέλη: 

  • Πλήρης καταγραφή στοιχείων παγίου (τεχνικές περιγραφές, οδηγίες, σχεδιαγράμματα, ανταλλακτικά).
  • Πλήρης παρακολούθηση βλαβών (ISO, HACCP).
  • Πλήρης παρακολούθηση προληπτικής συντήρησης (ISO).
  • Προβλεπτική συντήρηση (σύνδεση με SCADA)
  • Πλήρη στατιστικά και κοστολογικά στοιχεία.
  • Σύνδεση – integration με άλλα modules (πάγια, κοστολόγιο, παραγωγή).
  • Μεγιστοποίηση απόδοσης παγίων

Facebook