Μικροβιολογικά Εργαστήρια - target

Medic_IΤο Orbis Medic είναι ένα ολοκληρωμένο πρόγραμμα διαχείρισης Ιατρείου ή κλινικής που απευθύνεται σε κλινικούς γιατρούς σε Μικροβιολογικά εργαστήρια , Βιοχημικά , Ακτινολογικά κλπ αλλά και σε Ιατρικά κέντρα πολλαπλών ειδικοτήτων.

Το πρόγραμμα καλύπτει όλες τις ανάγκες από πλευράς ιατρικών πράξεων όπως: κλινικές παρατηρήσεις, εργαστηριακές αναλύσεις, εκθέσεις απεικονίσεων και ηλεκτρονική συνταγογράφηση καθώς επίσης και την διαχείριση Βιβλίου ασθενών, Λογιστικών βιβλίων Β η Γ κατηγορίας, αποθήκης φαρμάκων ,υλικών χειρουργείου και αναλωσίμων αλλά και μισθοδοσίας προσωπικού.

Το Orbis Medic συνδυάζει το λογισμικό Διαγνωστικών, Αρχείου Ασθενούς και Ιατρικής Πρακτικής με τις δυνατότητες ενός ισχυρού συστήματος ERP (EnterpriseResourcePlanning). Ο συνδυασμός αυτός υποστηρίζει την πλήρη διαχείριση των αναγκών του ιατρικού επαγγέλματος .

 Ενδεικτικά το λογισμικό έχει δυνατότητα για :

o    Οργάνωση πελατολογίου

o    Καταγραφή ιστορικού ασθενούς

o    Οργάνωση ραντεβού

o    Καταχώρηση κλινικών παρατηρήσεων και καταγραφών

o    Καταχώρηση εργαστηριακών αναλύσεων

o    Καταχώρηση εκθέσεων απεικονίσεων

o    Καταχώρηση εκθέσεων χειρουργικών πράξεων

o    Καταχώρηση φαρμακευτικής αγωγής

o    Έκδοση παραπεμπτικών

o    Έκδοση αποτελεσμάτων εργαστηρίων

o    Έκδοση συνταγογράφησης

o    Οργάνωση καρτέλας ασθενή

o    Ημερολόγιο ιατρού

o    Στατιστικές αναλύσεις με επιλογή δείγματος και αντικειμένου

o    Τιμοκατάλογο ιατρικών πράξεων και φαρμάκων κλπ

o    Έκδοση Δελτίων παροχής υπηρεσιών προς πελάτη

o    Χρέωση ασφαλιστικών ταμείων

o    Έκδοση καταστάσεων ασφαλιστικών ταμείων

o    Πλήρη λογιστική τήρηση των βιβλίων της επιχείρησης Β ή Γ κατηγορίας.

o    Έκδοση ειδικών καταστάσεων και ηλεκτρονικών αρχείων προς τις φορολογικές αρχές.

o    Υπόλοιπα αποθήκης

o    Παραγγελίες σε προμηθευτές

o    Τιμοκατάλογοι προμηθευτών

o    Καταχώρηση παρουσιών προσωπικού

o    Ρεπό, άδειες , ασθένειες και λοιπές απουσίες

o    Μισθοδοσία Προσωπικού

o    ΑΠΔ προς ΙΚΑ

o    Καταστάσεις φόρου μισθωτών υπηρεσιών

Facebook