Ευέλικτες Υπηρεσίες -

H Orbis προσφέρει ευέλικτες υπηρεσίες που λύνουν τα χέρια σας όπως

  • Σχεδιασμό από την αρχή ολοκληρωμένων εφαρμογών μηχανογράφησης για τις ιδιαίτερες ανάγκες σας
  • Την μελέτη αναγκών ICT της επιχείρησής σας
  • Τη εκπαίδευση του προσωπικού σε λογισμικό και διαδικασίες χειρισμού και τήρησης του
  • Σχεδιασμό βάσεων δεδομένων και υπηρεσίες ασφαλούς Back up
  • Disaster and Recovery Plans
  • Υποστήριξη των αναγκών σας τόσο δια ζώσης όσο και από απόσταση
  • Σχεδιασμός και υλοποίηση καμπάνιας e-mail marketing και social media marketιng

Facebook