Αυτοπαραγωγή ( Net Metering ) -

NetMet_I

Πρόκειται για ένα σύστημα Ενεργειακού Συμψηφισμού, της παραγόμενης ενέργειας από συστήματα Α.Π.Ε με την καταναλισκόμενη ενέργεια που απορροφάται από το δίκτυο σε συμφωνία πάντα με τον πάροχο. Εάν η παραγόμενη ενέργεια σε ετήσια βάση είναι περισσότερη από την κατανάλωση, ο ιδιοκτήτης δεν θα πληρώσει για το ρεύμα που κατανάλωσε και η περίσσεια θα διατεθεί δωρεάν στο ηλεκτρικό δίκτυο. Αν η παραγωγή είναι μικρότερη από την κατανάλωση, θα χρεώνεται ηλεκτρικό ρεύμα μόνο για τη διαφορά, ενώ αν είναι ίδια δεν θα πληρώσει καθόλου ρεύμα.

Γίνεται εγκατάσταση συστήματος που ισούται μέχρι το 70% της ετήσιας ενεργειακής κατανάλωσης και αποσβένεται εντός 7ετίας.

Οπότε από τον 7ο χρόνο και μετά, ο ιδιοκτήτης απολαμβάνει μείωση στους λογαριασμούς του ηλεκτρικού 70% και πάνω.

Facebook